Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:51:28

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa organizacji wyjazdu studyjnego do Rumunii dla maksymalnie 40 osób
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu studyjnego do Rumunii dla maksymalnie 40 osób.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4.Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-20 12:49:47


Metryczka informacjiWprowadzenie: Piotr Jóźwik 2017-10-20 12:49:50
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-20 12:51:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-25 12:58:08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-08-31 14:31:04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-25 13:02:01
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-08-25 13:07:28
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-09-05 14:26:14
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - wersja edytowalna pobierz 2017-08-25 13:08:57
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - wersja edytowalna pobierz 2017-08-25 13:09:27
Załącznik nr 2 do pisma - oświadczenie grupa kapitałowa - wersja edytowalna pobierz 2017-09-05 14:29:01
modyfikacja SIWZ z dnia 31.08.2017r. pobierz 2017-08-31 14:33:20
Pytanie do SIWZ z dnia 31.08.2017r. pobierz 2017-08-31 14:34:48
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-09-05 12:30:00
pobierz
2017-08-31 14:35:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-12 13:57:44


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713