Czas wygenerowania treści 2021-01-23 08:10:02

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania edytorskiego, wykonanie składu, łamania, korekty, przygotowania do druku oraz wydruku i dostawy: ulotek, broszur i wizytówek dotyczących działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania edytorskiego, składu, łamania, korekty, przygotowania do druku oraz wydruku i dostawy ulotek, broszur i wizytówek dotyczących działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim, na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego materiałów i informacji, zgodnie z zaakceptowanym projektem.
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 na rzecz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-14 11:13:15


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2017-11-14 11:13:18
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-28 07:56:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-28 07:55:31


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2017-11-28 07:55:37
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-28 07:56:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-22 14:02:48
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-08-28 11:52:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-08-22 13:59:32
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-08-22 14:00:05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-08-31 13:19:21
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-08-22 14:00:15
Modyfikacja SIWZ z dnia 28.08.2017 pobierz 2017-08-28 11:55:08
Odpowiedź na pytania z 28.08.2017 pobierz 2017-08-28 11:56:38
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-08-31 12:30:00
pobierz
2017-08-28 11:57:03
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-10 10:54:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713