Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:13:45

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2013 roku wraz z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2013-2014 oraz 2015-2016
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2013 roku wraz z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2013-2014 oraz 2015-2016”, zwanego dalej Raportem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. II.5)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-09 14:26:20


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-10-09 14:26:21
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-09 14:26:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-22 12:17:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-22 12:20:53
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 30.08.2017 pobierz 2017-08-30 14:05:31
Załącznik nr 4 - Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia pobierz 2017-08-22 12:19:15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-21 14:51:19


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713