Czas wygenerowania treści 2020-04-03 04:18:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w formie pamięci przenośnej USB (pendrive) dla Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 250 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych w formie pamięci przenośnej USB (pendrive) dla Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-09-26 11:58:16


Metryczka informacjiWprowadzenie: Edyta Dudzik 2017-09-26 11:58:18
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-26 11:58:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-10 14:21:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-10 14:22:10
Formularz ofertowy wersja edytowalna pobierz 2017-08-10 14:23:37
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-08-18 14:20:55
Oświadczenie- załącznik do formularza ofertowego pobierz 2017-08-10 14:24:22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-01 13:20:24


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713