Czas wygenerowania treści 2020-04-07 15:53:34

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa zakupu mediów na potrzeby kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem w województwie śląskim
1. Zamówienie obejmuje usługę zakupu mediów na potrzeby kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem w województwie śląskim. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ / Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-09-19 12:23:49


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2017-09-19 12:23:49
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-19 12:23:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-07 12:42:11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-07 12:43:51
Formularz ofertowy .doc pobierz 2017-08-07 12:45:40
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-08-18 14:01:16
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2017-08-07 12:46:13
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego .doc pobierz 2017-08-07 12:47:14
Odpowiedzi na pytania - 10.08.2017 r. pobierz 2017-08-10 14:47:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-08 14:59:50


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713