Czas wygenerowania treści 2020-04-01 23:24:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych z logo Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych z logo Województwa Śląskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-27 14:52:10


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-10-27 14:52:12
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-27 14:52:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-27 14:25:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-27 14:27:02
Formularz ofertowy z załącznikiem (wersja edytowalna) pobierz 2017-07-27 14:27:40
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-08-09 14:07:26
Zał 3 do SIWZ pobierz 2017-07-27 14:27:19
Wyjaśnienie SIWZ pobierz 2017-08-01 08:24:01
Wyjaśnienie SIWZ (2) pobierz 2017-08-04 12:46:20
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-01 12:41:18
Informacja o odstąpieniu Wykonawcy od zawarcia umowy w zakresie V pobierz 2017-09-13 08:54:10


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713