Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:51:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem w województwie śląskim
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem w województwie śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-09-22 10:17:07


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2017-09-22 10:17:11
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-22 10:17:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-17 15:46:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-17 15:46:40
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-07-17 15:47:33
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-07-31 14:28:25
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2017-07-31 14:28:41
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-17 15:50:10
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-07-17 15:48:08
Załącznik nr 1 do SOPZ pobierz 2017-07-17 15:47:06
Załącznik nr 2 do SOPZ pobierz 2017-07-17 15:50:39
Załącznik nr 3 do SOPZ (.jpg) pobierz 2017-07-17 15:51:22
Załącznik nr 3 do SOPZ (.pdf) pobierz 2017-07-17 15:51:02
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.07.2017 r. pobierz 2017-07-18 14:33:53
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-01 11:13:45


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713