Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:15:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa licencji lub odnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego na 1500 stacji roboczych na okres 36 miesięcy
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa licencji odnowienia subskrypcji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Enterprise Edition na 1500 stacji roboczych ważnej przez okres 36 miesięcy, używanej przez Zamawiającego lub zakup i dostawa oprogramowania równoważnego na 1500 stacji roboczych, ważnego przez okres 36 miesięcy spełniającego minimalne parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia wraz ze szkoleniem stanowiskowym administratorów oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-23 14:50:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-10-23 14:50:58
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-23 14:51:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-17 08:59:45
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-07-17 14:03:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-17 09:00:05
Formularz ofertowy z załącznikiem (wersja edytowalna) pobierz 2017-07-17 09:00:31
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-08-24 14:10:43
Modyfikacja SIWZ (przesunięcie terminu otwarcia ofert) pobierz 2017-07-17 14:04:23
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-08-24 12:30:00
pobierz
2017-07-17 14:04:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-29 11:47:30


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713