Czas wygenerowania treści 2020-07-13 06:29:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wydruku publikacji zawierającej raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu”
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Wykonanie graficznego i technicznego przygotowania do druku publikacji zawierającej raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu”, które powinno być opracowane na podstawie wskazówek Zamawiającego i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Linii Graficznej RPO WSL 2014-2020 oraz zgodnie z matrycą – przekazanymi Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
3. Usługa druku i dostawy publikacji zawierającej raport pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu” zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-09-20 08:22:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-09-20 08:23:03
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-20 08:23:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-05 13:41:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-05 13:42:14
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-07-05 13:42:44
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-07-14 14:22:02
Załącznik 4 do SIWZ - Okładka pobierz 2017-07-05 13:43:56
Załącznik 5 do SIWZ - Okładka lakier wybiórczo pobierz 2017-07-05 13:45:17
Załącznik 6 do SIWZ - Środek pobierz 2017-07-05 13:45:52
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-07-05 13:43:04
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-08-28 11:37:14


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713