Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:28:35

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwalebudżetowej na 2017 rok dla Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2030 r.
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2017 r. dla Woj. Śl. na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2030 r. Zakres I: Kredyt w wys. 69 899 613 PLN na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura tech. Stadionu Śląskiego w Chorzowie,Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Stadion Śląski w Katowicach, Zakres II: Kredyt w wys. 38 771 569 PLN na wydatki majątk. związane z realizacją zadań: Przebudowa DW408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic, Przebudowa DW789 od węzła autostrad. przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie etap I budowa obwodnicy m. Woźniki, Przebudowa DW791 na odcinku od DK1 do DK78, etap I budowa obwodnicy m. Myszków, Przebudowa DW793 na odcinku Janów-Złoty Potok, Przebudowa DW793 na odcinku Żarki-Myszków, Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inż. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-15 12:53:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-11-15 12:53:14
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-15 12:54:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-07-05 11:16:35
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-07-26 09:08:24
Sprostowanie ogłoszenia pobierz 2017-08-03 08:49:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-07-05 11:17:04
formularz ofertowy pobierz 2017-07-05 11:18:01
formularz ofertowy (po zmianach) pobierz 2017-07-26 09:00:26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-08-16 14:00:40
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2017-07-05 11:24:53
Zał. nr 2 Oświadczenie grupa kapitałowa - wersja edytowalna pobierz 2017-08-18 10:24:05
Modyfikacja SIWZ pobierz 2017-07-26 09:09:59
Modyfikacja SIWZ z dn. 3.08.2017 r. pobierz 2017-08-03 08:52:38
Wyjaśnienia SIWZ z dn. 26.07.2017 r. pobierz 2017-07-26 09:13:08
Wyjaśnienia SIWZ - 3.08.2017 r. pobierz 2017-08-03 08:53:57
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-08-11 12:30:00
pobierz
2017-07-26 09:14:41
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-08-16 12:30:00
pobierz
2017-08-03 08:57:58
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-27 11:43:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713