Czas wygenerowania treści 2020-07-13 09:46:00

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia dialog konkurencyjny na:
Opracowanie ekspertyz i analiz technicznych specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz i analiz technicznych specjalistycznego wyposażenia w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie". Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: - część 1 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Platformy do wstrząsów, - część 2 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Symulatora lotów kosmicznych, - część 3 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Modelu ośrodka sprężystego, - część 4 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Stanowiska do prezentacji wyładowań atmosferycznych ("Transformator Tesli”), - część 5 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia o nazwie "Pokój z klimatem gorącym i pokój z klimatem zimnym". Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-14 07:59:58


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-12-14 08:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-14 08:00:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-06-23 14:47:53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-22 11:22:22
formularz ofertowy pobierz 2017-08-22 11:23:51
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-09-12 14:43:37
Opis przedmiotu zamówienia pobierz 2017-06-23 14:50:21
SIWZ pobierz 2017-08-22 11:23:13
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pobierz 2017-06-23 14:50:54
Załacznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia pobierz 2017-08-22 11:24:33
Załacznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia pobierz 2017-06-23 14:53:21
Załacznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia pobierz 2017-08-22 11:24:50
Załacznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia pobierz 2017-06-23 14:53:32
Załacznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia pobierz 2017-08-22 11:25:05
załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pobierz 2017-06-23 14:52:18
Modyfikacja SIWZ z dnia 28.08.2017r. pobierz 2017-08-28 14:04:27
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 28.08.2017r. pobierz 2017-08-28 14:03:28
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-09-12 13:00:00
pobierz
2017-08-28 14:05:19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-17 14:39:38


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713