Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:45:48

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej (subskrypcja na użytkownika) on-line (chmura obliczeniowa).
1. Przedmiotem zamówienia jest standaryzacja oprogramowania – dostawa powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej (subskrypcja na użytkownika) on-line (chmura obliczeniowa) zawierającej system poczty elektronicznej wraz z obsługą kalendarzy, komunikator do komunikacji wewnętrznej i klientami oraz repozytorium plików.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-09-21 13:33:16


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-09-21 13:33:17
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-21 13:35:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-06-12 14:30:33
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-06-12 14:34:33
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-07-05 15:04:34
SIWZ cz. I pobierz 2017-06-12 14:46:48
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-06-12 14:30:52
INFOMACJA Z OTWARCIA OFERT - 24.07.2017 pobierz 2017-07-24 15:20:03
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - espd pobierz 2017-06-12 14:31:05
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2017-06-12 14:31:35
Załącznik nr 1 do SOPZ pobierz 2017-07-05 15:07:38
SIWZ cz. II pobierz 2017-06-12 14:46:59
Modyfikacja z dnia 12.06.17 r. pobierz 2017-06-12 14:47:18
Modyfikacja z dnia 05.07.17 r. pobierz 2017-07-05 15:11:11
Odpowiedzi na pytania - 05.07.2017 r. pobierz 2017-07-05 15:03:21
Odpowiedzi na pytania -14.07.2017 r. pobierz 2017-07-14 13:57:06
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-07-24 12:30:00
pobierz
2017-07-05 14:36:00
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-07-24 12:30:00
pobierz
2017-07-05 15:09:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-08-23 12:12:11


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713