Czas wygenerowania treści 2019-12-13 21:41:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020”
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych
w ramach RPO WSL 2014-2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-03 15:06:45


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2017-10-03 15:06:47
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-03 15:07:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-06-09 11:25:59
SIWZ cz. I pobierz 2017-06-09 11:29:00
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-06-09 11:27:01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-07-18 15:36:39
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2017-07-18 15:37:21
Zał. nr 1 do f.o. - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2017-06-09 11:27:41
Zał. nr 2 do f.o. - SOSRPZ pobierz 2017-06-09 11:28:08
Zał. nr 2 do SOPZ pobierz 2017-06-09 11:28:32
SIWZ cz. II pobierz 2017-06-09 11:29:14
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.06.2017 r. pobierz 2017-06-29 14:30:30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-08-17 12:28:25


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713