Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:10:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020 wraz z asystą techniczną i aktualizacją środowiska Systemu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
— rozbudowa systemu LSI,
— usługa aktualizacji systemu LSI,
— usługa asysty technicznej,
— dodatkowe funkcjonalności (moduły) systemu LSI – zgodnie z ofertą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie Prawo Opcji do – rozbudowy systemu LSI, na następujących zasadach:
— Prawa Opcji dotyczy jedynie zadań wymienionych na Liście zadań opcjonalnych – pkt. III 8.2 załącznika nr 1do wzoru umowy.
— Termin wykonania każdego zadania objętego prawem opcji wynosi 2 miesiące. Zamawiający powiadomiWykonawcę o skorzystaniu z Prawa Opcji, z 30 dniowym wyprzedzeniem.
— Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie zamówienia złożonego w ramach Prawa Opcji.
— W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca nie będzie wnosił żadnychroszczeń z tego tytułu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-09-21 08:46:01


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2017-09-21 08:46:06
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-21 08:49:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-06-07 12:45:15
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-06-28 14:30:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-06-07 12:46:49
formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-06-07 12:58:16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-07-14 14:47:42
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2017-06-07 13:31:43
załącznik nr 2 do OPZ - zadania obligatoryjne cz-1 pobierz 2017-06-07 12:52:30
załącznik nr 2 do OPZ - zadania obligatoryjne cz-2 pobierz 2017-06-07 12:53:17
załącznik nr 2 do OPZ - zadania obligatoryjne cz-3 pobierz 2017-06-07 12:53:33
załącznik nr 3 do OPZ - zadania opcjonalne pobierz 2017-06-07 12:54:12
załącznik nr 1 do OPZ - Opis systemu LSI pobierz 2017-06-07 12:51:45
modyfikacja treści SIWZ - 28.06.2017 r. pobierz 2017-06-28 14:33:01
odpowiedzi na pytania do SIWZ - 09.06.2017 r. pobierz 2017-06-09 13:55:46
odpowiedzi na pytania do SIWZ - 28.06.2017 r. pobierz 2017-06-28 14:35:33
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-07-14 12:30:00
pobierz
2017-06-28 14:37:52
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-08-16 12:03:17


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713