Czas wygenerowania treści 2019-11-17 16:58:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonania badania ewaluacyjnego pt. ,,Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014 – 2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonania badania ewaluacyjnego pt. ,,Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014 – 2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-08-24 13:02:40


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-08-24 13:02:42
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-24 13:02:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-05-31 12:28:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-05-31 12:30:21
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-05-31 12:28:49
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-07-06 14:14:17
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - espd pobierz 2017-05-31 12:56:58
SOSRPZ pobierz 2017-05-31 12:30:10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-07-28 09:00:50


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713