Czas wygenerowania treści 2020-07-13 06:03:51

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
Przedmiotem zamówienia usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata2014-2020”.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-08-24 13:00:32


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-08-24 13:00:34
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-24 13:00:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-05-31 10:34:19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-05-31 10:35:00
ESPD - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2017-05-31 10:37:45
formularz ofertowy pobierz 2017-05-31 10:35:15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-07-06 14:13:01
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-05-31 10:35:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-07-28 09:25:24


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713