Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:11:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych: papieru firmowego, kopert, wizytówek, twardych okładek tekturowych na dokumenty – na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa Zakresy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy oraz w „Manualu systemu identyfikacji wizualnej Województwa Śląskiego” Załącznik nr 4 do SIWZ/Załącznik nr 2 do wzoru umowy.
3. Poszczególne etapy realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte poniżej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych i próbnych egzemplarzy.
5. Do Zamawiającego należy wykonanie i przekazanie plików produkcyjnych oraz wytycznych dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, do Wykonawcy należy wydruk.
6. Wykonawca odpowiada za błędy, które pojawiły się w materiałach z winy Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad druku, które nie wynikły z winy Zamawiającego, na własny koszt w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Zgłoszenie może odbywać się poprzez e-mail lub za pomocą faksu.
9. W razie stwierdzenia braków w przedmiocie zamówienia lub dostarczenia go niezgodnie z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na zgodny z zamówieniem na własny koszt w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym
i na własny koszt do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30) na adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-08-18 10:49:57


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-08-18 10:50:02
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-18 10:50:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-05-29 14:10:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-05-29 14:04:05
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-05-29 14:03:13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-06-07 11:56:16
Załącznik 4 do SIWZ/Załącznik 2 do wzoru umowy - Manual systemu identyfikacji wizualnej Województwa Śląskiego pobierz 2017-05-29 14:02:56
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-05-29 14:03:32
Wyjaśnienia treści SIWZ - 02.06.2017 r. pobierz 2017-06-02 15:26:37
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-07-18 13:22:17


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713