Czas wygenerowania treści 2020-04-01 23:45:20

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług ubezpieczeń osób od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas zagranicznych podróży służbowych
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Zamawiający zastrzega, iż zrealizuje co najmniej 50% wskazanej ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pozostałych 50% przedmiotu zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może niezrealizować więcej niż 50% zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-07-18 10:22:20


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-07-18 10:22:22
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-18 10:22:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-05-19 13:47:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-05-19 13:50:04
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-05-19 13:50:38
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-06-01 14:10:42
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-05-19 13:50:56
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-06-22 10:24:40


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713