Czas wygenerowania treści 2019-12-12 12:18:27

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-08-01 11:08:44


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2017-08-01 11:08:45
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-01 11:08:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-04-27 11:24:16
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-05-22 09:54:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-04-27 11:25:23
Formularz ofertowy .doc pobierz 2017-04-27 11:25:50
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-06-07 13:23:55
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia .doc pobierz 2017-04-27 11:28:54
Załaćznik nr 3 do SOPZ pobierz 2017-04-27 11:30:13
Załącznik nr 1 do SOPZ pobierz 2017-04-27 11:29:27
Załącznik nr 2 do SOPZ pobierz 2017-04-27 11:29:42
Modyfikacja SIWZ - 19.05.2017 r. pobierz 2017-05-22 09:51:09
Odpowiedzi na pytania - 19.05.2017 r. pobierz 2017-05-22 09:50:39
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-06-07 12:30:00
pobierz
2017-05-22 09:54:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-07-07 12:56:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713