Czas wygenerowania treści 2020-06-06 15:30:51

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego „Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektóww ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów”
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego „Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów”.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-07-21 14:17:24


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-07-21 14:17:25
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-21 14:17:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-04-24 13:28:48
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-04-24 13:53:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-04-24 13:29:46
ESPD - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2017-04-24 13:37:34
formularz ofertowy pobierz 2017-04-24 13:36:56
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-06-05 14:09:46
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-04-24 13:37:10
Modyfikacja SIWZ z dnia 24.04.2017r. pobierz 2017-04-24 13:46:19
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-06-05 13:00:00
pobierz
2017-04-24 13:47:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-06-30 11:05:58


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713