Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:39:33

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku podczas szkoleń Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujących projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku podczas szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujących projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do siwz/Załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości posiłki były serwowane w sposób dostępny dla wszystkich konsumentów, w tym dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zleceń zawierających obsługę kelnerską personel powinien uwzględnić indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.
3. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, przy czym liczba zestawów określona w SOPZ stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia do ilości nie mniejszej niż 60% wartości umowy, a wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą wykonawcy zamawiający może zmniejszyć zamówienie do ilości mniejszej niż 60% wartości umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-06-09 09:46:36


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-06-09 09:46:39
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-09 09:47:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-04-19 11:43:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-04-19 11:45:15
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz pobierz 2017-04-19 11:46:57
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-04-27 13:12:46
Oświadczenie wykonwacy - załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-04-19 11:47:48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-05-26 10:45:23


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713