Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:34:40

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń osób odbywających zagraniczne podróże służbowe
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa Zakresy:
1. Zakres nr I – Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Auto Szyba).
2. Zakres nr II – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas zagranicznych podróży służbowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zakresu nr I stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ/Załącznik nr 1a do wzoru umowy.
4. Szczegółowy wykaz pojazdów Zamawiającego stanowi Załącznik nr 4a do SIWZ/Załącznik nr 2a do wzoru umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zakresu nr II stanowi Załącznik nr 3b do SIWZ/Załącznik nr 1b do wzoru umowy.
6. Zamawiający zastrzega, iż zrealizuje co najmniej 60% wskazanej ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pozostałych 40% przedmiotu zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może niezrealizować więcej niż 40% zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. - dotyczy Zakresu II


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-06-01 15:09:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-06-01 15:09:11
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-01 15:09:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-04-13 14:29:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-04-13 14:30:59
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-04-13 14:32:14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-04-21 13:22:22
Załącznik 4a do SIWZ/Załącznik 2a do wzoru umowy - Wykaz pojazdów pobierz 2017-04-13 14:34:27
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-04-13 14:32:45
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-04-27 11:56:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-05-10 11:28:55


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713