Czas wygenerowania treści 2020-03-29 10:51:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku, wysyłki i dostawy: czterech numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z promocją i przygotowaniem e-publikacji
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku, wysyłki i dostawy: czterech numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z promocją i przygotowaniem e-publikacji.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-05-19 15:07:48


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2017-05-19 15:06:50
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-19 15:07:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-31 13:52:16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-04-07 14:55:45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-04-07 15:44:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-03-31 13:53:18
Biuletyny „Razem zmieniamy Śląskie” z 2016 r. pobierz 2017-03-31 13:56:36
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-03-31 13:55:14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-04-12 14:54:12
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2017-04-12 14:56:12
Pliki otwarte pobierz 2017-04-07 15:00:37
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-03-31 13:54:43
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-03-31 13:55:36
Załącznik nr 1 do SOPZ pobierz 2017-03-31 13:56:10
Modyfikacja SIWZ z dnia 07.04.2017 r. pobierz 2017-04-07 14:56:52
Wyjaśnienie SIWZ z dnia 07.04.2017 r. pobierz 2017-04-07 14:56:26
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-04-12 12:30:00
pobierz
2017-04-07 14:57:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-04-28 11:49:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713