Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:37:28

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg ograniczony na:
Długoterminowy wynajem 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy wynajem 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz ze świadczeniem obsługi serwisowej, zapewnieniem pojazdu zastępczego oraz ubezpieczenia (OC, AC, NNW assistance) i innych czynności wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy (SOPZ), na okres 36 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwało prawo własności pojazdów, nieobciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-05-04 15:18:35


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-05-04 15:17:49
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-04 15:17:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-29 15:00:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-03-29 15:01:31
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-03-29 15:02:00
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-04-06 14:56:00
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-03-29 15:02:15
Wyjaśnienia treści SIWZ pobierz 2017-04-03 15:00:13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-04-12 12:40:41


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713