Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:44:07

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych w klasie ekonomicznej lub w przypadku braku takiej możliwości w innej klasie oferowanej przez przewoźnika, wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Członków Zarządu oraz radnych Województwa Śląskiego. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 107 sztuk biletów (bilet na trasie „tam i z powrotem" traktowany jest jako jeden bilet). Ilość biletów wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/ załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-05-11 12:47:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-05-11 12:46:21
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-11 12:46:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-29 12:49:10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-03-29 12:49:42
formularz ofertowy pobierz 2017-03-29 12:50:20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-04-06 15:01:46
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-03-29 12:50:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-04-19 14:26:02


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713