Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:10:24

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia/umowy jest:
a) aktualizacja BDOT10k,
b) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
c) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),
d) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,
e) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,
f) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasięg przestrzenny opracowania i materiały powstałe w wyniku realizacji umowy, określają Warunki techniczne stanowiące załącznik nr 3 do siwz/załącznik do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-06-26 14:57:14


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-06-26 14:57:17
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-26 14:57:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-23 13:12:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-03-23 13:13:24
Formularz ofertowy z załącznikiem (wersja edytowalna) pobierz 2017-03-23 13:14:37
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-05-04 13:17:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II pobierz 2017-03-23 13:14:13
Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych pobierz 2017-03-23 14:32:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-06-02 14:08:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713