Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:24:07

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa organizacji i promocji eventów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i promocji eventów
w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 w województwie śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do siwz/Załącznik nr 1
do wzoru umowy.
Zamawiający wymaga aby projekty graficzne były dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardem WCAG 2.0
na poziomie AA; wskaźnik mglistości tekstów FOG powinien być na poziomie 10-12.
Atrakcje w ramach eventów powinny być dostosowanie także dla osób z różnym stopniem sprawności.
Przez słowo „event” użyte siwz, należy rozumieć słowo „wydarzenie”.
3. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 13.1 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-04-25 13:53:57


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 2017-04-25 13:52:23
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-25 13:52:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-13 14:24:47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-03-20 13:59:10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-03-13 14:25:27
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-03-13 14:27:36
INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA OFERT pobierz 2017-03-23 13:37:15
Księga znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich - zał. nr 2 do SOPZ pobierz 2017-03-13 14:26:43
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Oświadczenie wykonawcy pobierz 2017-03-13 14:28:58
Zmiana treści siwz z dnia 20.03.2017 r. pobierz 2017-03-20 14:03:06
Odpowiedź na pytania z dnia 20.03.2017 r. pobierz 2017-03-20 14:00:19
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-03-23 12:30:00
pobierz
2017-03-20 14:01:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-04-10 14:08:52


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713