Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:12:58

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego – dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1. Zamówienie obejmuje zakup paliw. Określa się planowaną ilość zapotrzebowania na paliwa dla Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy: ¬- 75.000 litrów benzyny bezołowiowej Pb-95 (z zastrzeżeniem awaryjnego tankowania, polegającego na tankowaniu benzyny bezołowiowej Pb-98), spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 4259:2009 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680); ¬- 1.000 litrów oleju napędowego, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 4259:2009 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 2. Przedmiot zamówienia został opisany w pkt III SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-05-05 13:45:46


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2017-05-05 13:44:36
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-05 13:44:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-07 14:19:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-03-07 14:20:06
Formularz ofertowy .xls pobierz 2017-03-07 14:21:12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-03-15 15:18:12
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (oświadczenie) .doc pobierz 2017-03-07 14:21:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-03-29 12:31:43


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713