Czas wygenerowania treści 2020-04-07 14:16:40

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Analiza możliwości dalszego zaangażowania finansowego Województwa Śląskiego w Spółkę Stadion Śląski sp. z o.o.
1. Przedmiotem zamówienia jest analiza możliwości dalszego zaangażowania finansowego Województwa Śląskiego w Spółkę Stadion Śląski sp. z o.o., w tym np.: w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, w kontekście zgodności z regułami pomocy publicznej, analiza dotychczas udzielonego wsparcia ze środków publicznych oraz ocena czy występuje konieczność notyfikacji pomocy publicznej poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Komisji Europejskiej (KE). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-06-02 10:50:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2017-06-02 10:48:35
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-02 10:48:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-23 14:59:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-23 14:59:15
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do siwz (wersja edytowalna) pobierz 2017-03-01 13:19:13
Informacje podawane podczas otwarcia ofert pobierz 2017-03-03 14:02:24
Oświadczenie wykonwacy - załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-03-01 13:23:36
Pytania odpowiedzi pobierz 2017-03-01 13:20:45
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-05-11 12:57:56


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713