Czas wygenerowania treści 2020-07-05 14:20:32

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych w klasie ekonomicznej lub w przypadku braku takiej możliwości w innej klasie oferowanej przez przewoźnika, wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Członków Zarządu oraz radnych Województwa Śląskiego. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 125 sztuk biletów (bilet na trasie „tam i z powrotem" traktowany jest jako jeden bilet). Ilość biletów wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-03-24 11:21:29


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-03-24 11:21:02
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-24 11:21:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-17 13:19:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-17 13:19:55
formularz ofertowy pobierz 2017-02-17 13:20:25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-02-27 14:39:07
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-02-17 13:20:38
Unieważnienie postępowania pobierz 2017-03-17 15:29:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713