Czas wygenerowania treści 2020-03-29 11:42:18

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów), na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów), na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa Zakresy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy – dla każdego Zakresu odrębnie. 3. Zamawiający wymaga, aby w miarę zaistnienia możliwości posiłki były serwowane w sposób dostępny dla wszystkich konsumentów w tym dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zleceń zawierających obsługę kelnerską, personel powinien uwzględnić indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-03-23 15:42:34


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-03-23 15:42:07
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-23 15:42:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-15 14:33:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-15 14:35:13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-02-23 15:12:02
Modyfikacja SIWZ pobierz 2017-02-20 14:55:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-03-02 14:53:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713