Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:17:22

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji i przygotowanie regionalnej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków meteorologicznych
Zamówienie składa się z następujących zadań/etapów:
Zadanie 1. Opracowanie Programu:
Etap 1. Przygotowanie metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.
Etap 2. Opracowanie dokumentu Programu:
a) Przygotowanie i uzgodnienie szczegółowego harmonogramu opracowania dokumentu Programu,
b) Opracowanie dokumentu Programu.
Zadanie 2. Przygotowanie regionalnej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków meteorologicznych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (zwanego dalej „projektem LIFE”):
a) przygotowanie i przedstawienie szczegółowej metodyki przeprowadzenia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru województwa śląskiego oraz zakresu elektronicznej bazy danych emisji z terenu województwa śląskiego wraz z prezentacją wskaźników, na podstawie których ustalona zostanie wielkość emisji,
b) przeprowadzenie modelowania dla 5 różnych wariantów wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych,
c) przygotowanie elektronicznej bazy danych do wymagań projektu LIFE.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-04-04 13:06:01


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-04-04 13:06:10
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-04 13:09:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-12-12 09:24:32
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-12-12 15:06:14
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-01-05 15:17:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-12-12 09:24:59
Formularz ofertowy z załącznikiem (wersja edytowalna) pobierz 2016-12-12 09:25:53
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-01-23 14:16:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. 2 pobierz 2016-12-12 09:25:28
Modyfikacja SIWZ (przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert) pobierz 2016-12-12 15:07:37
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2017-01-05 15:18:23
Wyjaśnienie SIWZ pobierz 2016-12-23 12:33:01
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-01-19 12:30:00
pobierz
2016-12-12 15:07:58
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-01-23 12:30:00
pobierz
2017-01-05 15:18:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-03-02 14:58:09


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713