Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:25:44

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
dostawa ambulansu sanitarnego typu „C”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu „C”, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ/ załączniku nr 1 do umowy. Ambulans przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, tj. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1638)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-22 14:08:22


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2016-12-22 14:08:25
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-22 14:08:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-12-05 14:39:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-12-05 14:40:33
formularz ofertowy pobierz 2016-12-05 14:41:13
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-12-05 14:41:24
załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2016-12-05 14:41:39
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 09.12.2016r. pobierz 2016-12-09 14:40:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-12-22 13:41:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713