Czas wygenerowania treści 2019-12-12 12:25:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 2 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-30 11:40:14


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-30 11:40:48
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 11:41:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-12-01 10:38:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-12-06 15:19:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-12-01 10:47:17
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-12-01 10:47:40
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT pobierz 2016-12-12 13:59:26
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2016-12-06 15:20:26
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-12-12 12:30:00
pobierz
2016-12-06 15:21:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-12-20 08:46:42


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713