Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:59:39

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wyłonienie podmiotu realizującego projekt
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-01-18 10:47:22


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-01-18 10:47:25
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-18 10:47:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-11-16 14:54:28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-11-24 13:11:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-11-16 14:55:36
formularz ofertowy pobierz 2016-11-16 14:56:15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2016-11-30 13:43:10
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-11-16 14:56:25
modyfikacja SIWZ z dnia 24.11.2016r. pobierz 2016-11-24 13:12:05
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-11-30 13:00:00
pobierz
2016-11-24 13:13:33
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-30 13:43:48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-12-28 13:34:40


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713