Czas wygenerowania treści 2019-11-21 01:15:11

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020”
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Procesy przedsiębiorczego
odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w
ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-02-14 09:45:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-02-14 09:45:51
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-16 11:18:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-02-16 11:18:09


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-02-16 11:18:22
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-16 11:18:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane pobierz 2016-11-04 12:02:09
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-11-24 14:01:34
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (opublikowane) pobierz 2016-11-28 09:12:19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-11-04 12:07:21
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2016-11-04 12:08:24
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT pobierz 2016-12-14 15:20:18
JEDZ - wersja edytowalna pobierz 2016-11-04 12:08:55
Szczegółowy Opis Sposobu Realizacji Przedmiotu Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2016-11-04 12:09:13
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2016-11-24 14:01:53
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-12-14 12:30:00
pobierz
2016-11-24 14:02:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-01-19 12:06:57


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713