Czas wygenerowania treści 2019-10-19 17:36:59

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania graficznego (w tym projektu okładki) składu, druku oraz dostawy publikacji pt. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego (w tym projektu okładki) składu, druku oraz dostawy publikacji pt. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” zawierającej dokument „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” oraz jego streszczenia w języku angielskim, które stanowi integralną część publikacji. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-06 11:54:30


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-12-06 11:54:33
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-06 11:54:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-31 13:18:43
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-11-07 12:08:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-31 13:25:06
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-10-31 13:25:27
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-10 14:57:50
Próbka pobierz 2016-10-31 13:25:37
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (oświadczenie) .doc pobierz 2016-10-31 13:26:07
Modyfikacja SIWZ - 07.11.2016 r. pobierz 2016-11-07 12:07:46
Odpowiedzi na pytania - 07.11.2016 r. pobierz 2016-11-07 12:07:23
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-11-10 12:30:00
pobierz
2016-11-07 12:08:52
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-24 10:19:59


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713