Czas wygenerowania treści 2020-04-07 16:04:19

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa mebli biurowych – zgodnie z zakresami.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych – zgodnie z zakresami. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z podziałem na zakresy został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Przedstawione w ww. załączniku zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-23 12:04:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-12-23 12:04:06
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-23 12:04:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-26 14:59:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-26 15:00:41
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie .doc pobierz 2016-10-26 15:04:11
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy .doc pobierz 2016-10-26 15:02:57
Załącznik nr 3 do SIWZ - SOPZ pobierz 2016-10-26 15:01:34
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-03 15:04:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-12-07 10:48:09


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713