Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:08:02

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-30 11:37:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-30 11:37:59
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 11:38:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-21 15:01:26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-28 12:11:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-21 15:02:02
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-08 09:57:53
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2016-10-21 15:03:01
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego_PO ZMIANIE pobierz 2016-11-02 15:10:55
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-10-21 15:02:48
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy_PO ZMIANIE pobierz 2016-11-02 15:10:19
Modyfikacja SIWZ - 28.10.2016r. pobierz 2016-10-28 12:13:06
Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz - 02.11.2016 pobierz 2016-11-02 15:09:19
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-11-07 12:30:00
pobierz
2016-10-28 12:14:15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-24 15:24:49


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713