Czas wygenerowania treści 2020-07-11 13:05:06

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania projektu graficznego, składu i wydruku "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Śl. do roku 2030"
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu graficznego, składu i wydruku, „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” wraz z dwujęzycznym streszczeniem (język polski i angielski), tłumaczenia streszczenia na język angielski oraz dostawy całości opracowania, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-15 14:42:53


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2016-12-15 14:43:00
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15 14:43:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-21 15:00:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-21 15:03:14
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-31 15:10:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-18 13:14:35


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713