Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:47:12

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska dla maksymalnie 200 osób podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska dla maksymalnie 200 osób podczas forum Sołtysów Województwa Śląskiego zaplanowanego w terminie od 24 do 25 listopada 2016 roku w Szczyrku.
2. Usługa hotelarska będzie obejmowała zakwaterowanie, wyżywienie, udostępnienie sali konferencyjnej oraz transport dla maksymalnie 200 osób.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników, maksymalnie o 30%, wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Informację w tym zakresie zamawiający przekaże wykonawcy w terminie do 3 dni przed ostatecznym terminem rozpoczęcia pobytu.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-11-29 11:01:58


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 2016-11-29 11:02:01
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-29 11:02:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-21 12:09:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-21 12:10:59
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-03 10:21:42
Pytania odpowiedzi pobierz 2016-10-26 11:41:24
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-09 09:20:40


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713