Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:05:21

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
zakup i dostawa papieru, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z zakresami określonymi w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do umowy.
Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy oraz wzory umów stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c oraz 2d do siwz.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-14 10:50:31


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-14 10:50:34
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-14 10:50:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-20 13:17:53
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-27 13:59:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-20 13:19:01
Formualrz ofertowy z załącznikiem (wersja edytowalna) pobierz 2016-10-20 13:21:30
Formularz ofertowy - PO ZMIANACH (wersja edytowalna) pobierz 2016-10-27 14:04:51
Informacje z otwarcia ofert - 02.11.2016 pobierz 2016-11-02 15:11:12
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz pobierz 2016-10-27 14:01:13
Odpowiedź na pytanie nr 1 pobierz 2016-10-24 12:25:54
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-11-02 12:00:00
pobierz
2016-10-27 14:02:16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-24 13:25:55


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713