Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:45:45

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Druk kalendarzy
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania i dostawy kalendarzy na 2017 rok – zgodnie z zakresami. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z podziałem na zakresy został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku do wzoru umowy. Przedstawione w ww. załączniku zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-20 12:43:05


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-20 12:43:07
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-20 12:43:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-19 15:44:40
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-28 08:11:55
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-19 15:45:15
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-02 14:32:54
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał. nr 3 do siwz/ zał do wzoru umowy pobierz 2016-10-19 15:45:32
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2016-10-19 15:46:10
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-10-19 15:45:55
Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz - 28.10.2016r. pobierz 2016-10-28 08:12:43
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-11-02 13:30:00
pobierz
2016-10-28 08:13:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-15 13:04:19


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713