Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:19:08

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-05 13:28:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-05 13:28:13
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-05 13:28:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-19 14:00:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-19 14:01:13
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-10-19 14:02:21
Informacje z otwarcia ofert pobierz 2016-10-27 14:22:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II pobierz 2016-10-19 14:01:46
Wyjaśnienie SIWZ pobierz 2016-10-21 10:20:24
Wyjaśnienie SIWZ (2) pobierz 2016-10-24 09:22:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-18 14:06:48


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713