Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:17:22

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska na terenie miasta Ustroń
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska na terenie miasta Ustroń (woj. śląskie) dla maksymalnie 40 osób w ramach spotkania dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Śląskiego. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników spotkania wskazanej w pkt 1 o nie więcej niż 25% i nie zrealizowania tej części umowy. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku do wzoru umowy. 4. Zamówienie obejmuje m.in.: zakwaterowanie, zapewnienie sali konferencyjnej, zapewnienie usługi restauracyjnej dla uczestników.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-11-24 14:37:14


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-11-24 14:37:15
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24 14:37:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-18 12:07:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-18 12:07:39
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-27 13:53:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-09 10:11:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713