Czas wygenerowania treści 2020-06-06 03:49:07

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) rozumiane jako usługi przygotowania, dostarczania i podawania posiłków (zestawów), dla 200 osób łącznie podczas dwóch jednodniowych konferencji organizowanych przez Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu w okresie pomiędzy 1 listopada do 15 grudnia 2016 r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.Świadczenie usług restauracyjnych będzie odbywało się w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego dwóch jednodniowych konferencji na terenie miasta Katowice.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-11-09 09:28:44


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-11-09 09:28:46
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-09 09:28:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-12 13:25:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-12 13:26:55
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2016-10-12 13:29:02
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-20 12:01:59
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2016-10-12 13:29:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-03 13:55:06


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713