Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:37:12

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych - zgodnie z zakresami
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych – zgodnie z zakresami. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z podziałem na zakresy został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-06 14:01:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-06 14:02:07
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-06 14:06:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-05 12:47:39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-12 12:53:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-05 12:43:36
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-20 10:38:37
Linia graficzna - zał. nr 2 do umowy pobierz 2016-10-05 12:52:29
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ - 2016-10-12 pobierz 2016-10-12 12:55:37
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-10-19 12:30:00
pobierz
2016-10-12 12:57:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-16 13:41:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713