Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:09:37

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa mebli biurowych/obrotowych krzeseł biurowych
Przedmiotem zamówienia dostawa mebli biurowych (zakres I) oraz obrotowych krzeseł biurowych (zakres II) wraz z ich wyładunkiem, montażem, ustawieniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-13 09:14:33


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 2016-12-13 09:14:34
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-13 09:15:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-05 10:39:57
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-10 11:52:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-05 10:41:37
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2016-10-05 10:43:56
Informacje z otwarcia ofert pobierz 2016-10-17 13:37:22
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2016-10-05 10:45:27
Zmiana treści siwz pobierz 2016-10-10 11:54:30
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-10-14 12:30:00
pobierz
2016-10-10 11:55:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-10 13:49:24


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713