Czas wygenerowania treści 2020-04-07 14:38:43

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, niszczarkidysków twardych oraz rozbudowa macierzy dyskowej, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,w rozbiciu na zakresy, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajdującymsię w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dodatkowe warunki realizacjizamówienia określają wzory umów stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c do siwz.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony:
— dla zakresów I – IV oraz VII – X: zgodnie z ofertą Wykonawcy maksymalnie do 20 dni kalendarzowych oddnia zawarcia umowy,
— dla zakresów V, VI: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
lecz nie później niż 30.12.2016 – dotyczy wszystkich zakresów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-01-02 11:27:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2017-01-02 11:27:48
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-02 11:28:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-04 12:11:47
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-04 12:13:14
00 - formularz ofertowy pobierz 2016-10-04 12:17:10
01 - załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-10-04 12:19:08
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-10 11:17:41
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-12-01 13:21:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-12-07 13:06:52


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713