Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:25:12

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa regałów archiwalnych (przesuwnych i stacjonarnych)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów archiwalnych (przesuwnych i stacjonarnych) wraz z ich instalacją i rozmieszczeniem zgodnie z SOPZ we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniu, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-12 15:21:17


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-12 15:21:20
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-12 15:21:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-09-27 15:39:27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-09-29 14:53:33
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-04 15:04:54
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-06 15:37:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-09-27 15:43:53
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-11 14:54:51
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-09-29 14:55:58
Modyfikacja SIWZ z dnia 29.09.2016 r. pobierz 2016-09-29 14:52:54
Modyfikacja SIWZ z dnia 06.10.2016 r. pobierz 2016-10-06 15:37:53
Wyjaśnienia treści siwz - 04.10.16 r. pobierz 2016-10-04 15:05:29
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-10-06 12:30:00
pobierz
2016-09-29 14:54:32
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-10-07 12:30:00
pobierz
2016-10-04 15:05:50
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-10-11 12:30:00
pobierz
2016-10-06 15:38:09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-07 15:03:11


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713